WKR: Fiscus geeft duidelijkheid over personeelsuitje – Personeelsfeest na studiedag is toch belast

De Belastingdienst heeft onlangs aangegeven toch anders te oordelen over personeelsuitjes onder de werkkostenregeling (WKR). Eerder leek er meer ruimte te zijn om externe personeelsuitjes onbelast te houden.

Bij het online zetten van de tweede stapel vragen en antwoorden over de werkkostenregeling heeft de Belastingdienst het standpunt over de fiscale behandeling van personeelsfeesten iets genuanceerd. De fiscus kijkt bij het beoordelen van externe activiteiten naar de invulling van het programma.

Bronnen: Rendement – SalarisRendement

Niet-aflosbare schuld in RC is uitdeling

Zorg dat de dga in privé van zijn/haar B.V. alleen onder zakelijke voorwaarden leent. Hier weer een geval waar het mis ging:

Houdt u zich niet aan de leningsvoorwaarden voor de schuld in rekening-courant bij uw bv, en de bv doet te weinig om de schuld bij u te verhalen? Dan wordt het openstaande bedrag aangemerkt als een verkapte uitdeling en krijgt u een forse naheffingsaanslag inkomstenbelasting.

Bron: BV Rendement