BDO: “Leaserijders en hun werkgevers de dupe van gesjoemel?”

Volgens verschillende media is er ook in Europa gesjoemeld met de testen die de emissie van schadelijke stoffen berekenen bij personenauto’s. In de Verenigde Staten ging het om de uitstoot van Stikstofoxiden (NOx). Mocht het inderdaad zo zijn dat er ook in Europa gesjoemeld is met de metingen van de CO2-uitstoot? Dan kan dat gevolgen hebben voor leaserijders en hun werkgevers.

Ik ben benieuwd wat voor gevolgen dit zal hebben. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Bron: BDO.nl

Wijziging termijnen opmaken en publiceren jaarrekeningen

De NBA heeft gemerkt dat er veel vragen leven over de wijziging van de publicatietermijn voor het opmaken van jaarrekeningen. In het op 3 september door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel inzake de wijziging van Boek 2 BW zijn deze gewijzigd. Voor rechtspersonen die onder Titel 9 BW 2 vallen is de uiterste opmaaktermijn voor jaarrekeningen terug gebracht van 11 naar 10 maanden.

Bron: NBA.nl