Aangifte inkomstenbelasting volledig digitaal per 2017

In 2017 zal de aangifte inkomstenbelasting door particulieren alleen nog digitaal kunnen worden gedaan en zullen de voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting alleen nog digitaal worden verzonden. Staatssecretaris Wiebes van Financiën schrijft dit in de aan de Eerste Kamer aangeboden memorie van antwoord bij het wetsvoorstel elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst.

Bron: ElsevierNextens