Bijhouden van een goede rittenregistratie

Wanneer een werknemer de zakelijke auto niet voor privédoeleinden wil gebruiken, is er de mogelijkheid om bij de Belastingdienst een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aan te vragen. Met deze verklaring moet de werknemer bewijzen dat er op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé is gereden. De meest gebruikte manier om dit bewijs te leveren is het bijhouden van een rittenregistratie.

Via het Forum Fiscaal Dienstverleners van de belastingdienst is een voorbeeld beschikbaar gesteld hoe een goede rittenregistratie eruit ziet: voorbeeld rittenregistratie.

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners / Belastingdienst