OndernemersCheck: Ben jij ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Op de site van de belastingdienst:

Ondernemen is je eigen weg uitstippelen. Vooruit kijken. Oók naar je financiële situatie. Moet je geld reserveren voor je belastingaangifte? Kun je rekenen op ondernemersaftrek? De OndernemersCheck helpt je op weg. Vooral als je nog geen fiscaal dienstverlener hebt die je daarover adviseert.

Klik hier voor de link.

Bron: belastingdienst.nl

“” “”  “”””

Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties (Handreiking DBA)

In de ‘Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties’ (Handreiking DBA) vindt u de kaders die de belastingdienst gebruikt bij het beoordelen van voorgelegde overeenkomsten: moet de opdrachtgever op grond van deze overeenkomst wel of geen loonheffingen inhouden.

De staatssecretaris van Financiën heeft de publicatie van dit beoordelingskader toegezegd tijdens de parlementaire behandeling van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.

De Belastingdienst en UWV hebben in het verleden een gezamenlijk besluit ‘Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking’ uitgebracht. Dat besluit is in heroverweging.

De handreiking vindt u hier.

Bron: belastingdienst.nl