Prinsjesdagspecial 2016 MKB accountant

De tekst van het pakket Belastingplan 2017 dat op Prinsjesdag 2016 gepresenteerd is en  bij de Tweede Kamer is ingediend, begint veelbelovend . “Het gaat na een aantal moeilijke jaren weer beter met de Nederlandse economie”, luidt de eerste zin. Wat betreft de maatregelen zet het kabinet de ingeslagen weg voort , waarbij de speerpunten gericht zijn  op  het in evenwicht brengen van de koopkracht, vereenvoudiging van het belastingstelsel, en tegengaan van ongewenst gebruik van fiscale regels. De NBA heeft een overzicht opgesteld  van de belangrijkste wijzigingsvoorstellen, klik hier.

Bron: NBA.nl

Belastingdienst: regels rond loonheffingen van stagiairs

Het schooljaar is weer begonnen en de Belastingdienst komt met extra berichtgeving omtrent de regels voor de loonheffingen voor stagiairs. Bij het aannemen van een stagiair die een niet-marktconforme vergoeding ontvangt, is er sprake van fictieve dienstbetrekking. Bij een marktconforme vergoeding is er wel sprake van ‘echte’ dienstbetrekking.

Klik hier voor de regels.

Bron: Elseviernextens.nl