De fiscus zal rekening-courant positie DGA in de toekomst kritischer beoordelen

Altijd een punt van aandacht…

Waar kijkt de Belastingdienst naar om te beoordelen of de lening realiteitswaarde heeft? Wanneer loopt de directeur-grootaandeelhouder (DGA) het risico dat de Belastingdienst het standpunt inneemt dat er feitelijk geen sprake is van een geldlening maar een dividenduitkering? Wanneer is er sprake van een onzakelijke lening?

Klik hier.

Bron: www.accountancyvanmorgen.nl