Ondernemer vrij in aanmerken liquide middelen als ondernemingsvermogen

Een ondernemer met een eenmanszaak is vrij in de keuze of liquide middelen tot het privé- of het ondernemingsvermogen worden gerekend. Dat oordeelt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over een advocaat die van de Belastingdienst een naheffingsaanslag kreeg wegens ‘duurzaam overtollige middelen’.

Lees hier.

Belangrijk in dit bericht: “Het is niet onredelijk om een ruimere buffer in acht te nemen voor lasten waarmee de advocaat redelijkerwijs in de toekomst kan worden geconfronteerd, aldus het hof.”

Bron: Accountancy Vanmorgen