Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2018

Laat u uw aangifte Inkomstenbelasting 2018 door Plugge Accountancy verzorgen, dan kunt u met behulp van de volgende checklist de gegevens makkelijk verzamelen en aanleveren.