MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties, met respect voor de sociale kant, binnen de ecologische randvoorwaarden.

Plugge Accountancy en MVO
Plugge Accountancy zet zich graag in voor deze manier van ondernemen, die positief bijdraagt aan de maatschappij. Dit uit zich door een goede werkomgeving en duurzame huisvesting. De elektriciteit van het kantoor wordt volledig opgewekt middels zonnepanelen, het afval wordt zo veel mogelijk gescheiden en vervoer vindt plaats met een hybride-auto.