Alle berichten van admin

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt het energie-intensieve mkb meer adem om haar bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken.

Wilt u op de hoogte blijven? Houd dan deze pagina in de gaten of meld u aan.

Gerichte vrijstelling internetabonnement ook mogelijk met eigen bijdrage

De eigen bijdrage voor een internetabonnement van een werknemer is geen belemmering meer voor toepassing van de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen.

Tot nog toe kon de werkgever de gerichte vrijstelling alleen toepassen als de werkgever alle kosten betaalde. Als de werknemer een eigen bijdrage voor privégebruik betaalde, voldeed u volgens de belastingdienst niet meer aan het noodzakelijkheidscriterium. De belastingdienst is van dat standpunt afgestapt. Daardoor is de eigen bijdrage voor privégebruik geen belemmering meer.

Het internetabonnement moet wel voldoen aan de voorwaarden voor noodzakelijke voorzieningen. Meer hierover valt te lezen in paragraaf 22.1.7 van het ‘Handboek Loonheffingen 2021’.

Vaste reiskostenvergoeding nog onbelast tot 1 juli 2021

Onder voorwaarde mag de werkgever de bestaande vaste reiskostenvergoedingen nog onbelast vergoeden tot 1 juli 2021. Eerder gold deze coronamaatregel tot 1 april 2021.
De voorwaarde is dat de werknemer vóór 13 maart 2020 al recht had op de vergoeding en door thuiswerken geen of minder reiskosten maakt. Het kabinet verlengt deze maatregel omdat er nog werknemers zijn met vaste reiskosten, zoals kosten voor eigen auto, leaseauto of voor verlenging OV-abonnement.

De WAB

Graag attendeer ik u op enkele nieuwsberichten die mijn samenwerkingspartner Easy Salary op zijn website heeft geplaatst.

Er zijn ingrijpende wijzigingen per 2020, ik adviseer u om deze berichten daarom aandachtig door te lezen.

Bron: www.easysalary.nl

Opdrachtweigering sluit dienstbetrekking uit

In situaties waarin zzp-ers voor opdrachtgevers werkzaamheden verrichten, komt het wel eens voor dat de inspecteur stelt dat sprake is van een dienstbetrekking. De inspecteur gaat daarbij voor het anker liggen van de drie bekende criteria gezag-arbeid-loon. Maar het leveren van het bewijs is toch een verhaal apart, dat niet altijd de uitkomst heeft die de inspecteur voor ogen heeft, zo blijkt uit een recente uitspraak van Hof Amsterdam.

Klik hier

Bron: sdu.nl

8 VRAGEN OVER HET NIEUWE BTW-ID BEANTWOORD

In oktober 2019 ontvingen bijna 1.3 miljoen eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer. In dat nummer is het burgerservicenummer (BSN) niet meer verwerkt. Het btw-id is nu alleen nog naar het bedrijf te herleiden. Zo is de privacy van ondernemers beter gewaarborgd, dat schrijft de Belastingdienst.

Klik hier voor de vragen en antwoorden.

Meer vragen, contact mij via info@plugge-accountancy.nl.

Bron: nextens.nl / belastingdienst.nl

Is het wettelijk voor een werkgever toegestaan met een werknemer een ‘all-in loon’, inclusief vakantietoeslag en vakantiedagen, af te spreken?

Normaal gesproken ontvangt een werknemer één keer per jaar zijn vakantietoeslag en betaalt de werkgever tijdens de vakantie van de werknemer zijn loon door. Bij een ‘all-in loon’ zijn deze elementen, de vakantietoeslag en vakantiedagen, in de maandelijkse loonbetaling inbegrepen.

Een heldere uiteenzetting door Michel T Schroots op accountant.nl, klik hier

Bron: accountant.nl